Informácie o nás

   Naša spoločnosť poskytuje komplexné služby spojené so správou a prenájmom administratívnych priestorov v areáli BRS na Hraničnej ulici č. 18.

V centre logistiky na Starej Vajnorskej č. 17 v Bratislave zákazníkom navyše ponúkame logistické služby spojené s prenájmom skladových priestorov, vnútroštátnu a medzinárodnú dopravu vrátane colno-deklaračných služieb, a kombinovanú prepravu. Centrum logistiky disponuje terminálom s vlastnou želežničnou vlečkou a využíva komplexný skladovací a distribučný systém zameraný na dodržiavanie dodacích termínov a minimalizáciu nákladov, špeciálne služby spojené s realizáciou tovaru na slovenskom trhu, komisiu a komplementáciu expedovaného tovaru, príprava marketingových akcií zákazníka.

 

o správa a prenájom nehnuteľností

o logistika a skladovanie

o dopravné a inžinierske stavby